• ilker@ilkerergun.com.tr
  • 0537 744 77 94

EN 1090 Eğitimi

1090 egitim tanitim

EN 1090 Danışmanlığı

en1090 danismanlik tanitim

ISO 3834 Danışmanlığı

iso 3834 danismanlik tanitim

Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

kaynakli imalat danismanlik tanitim

Aşağıdaki yazı iki can ciğer arkadaşın arasında geçen fakslaşmadır.

Sayın Orhan ERCAN dikkatine, Ankara, 12.01.1988 
Konu: GÖZLÜK

Pek Muhterem Orhan ERCAN bey kardeşim, 
8.1.1988 tarihinde lütfedip beni evinizde misafir etmiştiniz. Pek büyük bir şanssızlık neticesinde ve biraz da acele etmem sebebiyle, gözlüğümü kıymetli evinizin kıymetli banyosunda unutmuş bulunmaktayım. Binaenaleyh, zamanınızı almaktan son derece müteessir olmakla beraber, gözlüksüzlüğün ne denli zor bir durum olduğunu takdir edeceğinizi ümit etmekten başka yapacak bir şeyim yoktur. Pervasız misalimi mazur görün, bir nevi yarım insan gibi addediyorum gözlüksüzken kendimi efendim.  
Kıymetli zamanınızdan bir kısmını ayırarak, gözlüğümü Yurtiçi Kargo marifetiyle tarafıma gönderebilirseniz (misal, bir diş macunu kutusuna koyup gönderebilirsiniz.) size olan minnetimin ziyadesiyle artacağını arz ederim, efendim.

NOT: Kargo masrafları bizzat tarafımdan ödenecektir. Saygı ve muhabbetlerimle kucaklarım.

Muharrem ENSARI
===================================================

Sayın Muharrem ENSARİ dikkatlerine, İstanbul, 13.01.1988  
Konu: GÖZLÜK

Aziz Dostum Muharrem ENSARİ bey, 
Gözlüğünüzü bizim fakirhanenin banyosunda unutmuş ve dolayı siyle zor bir durumda kalmış olmanızı büyük bir teessürle müsaade ettim. Filhakika bu sabah, zevcem Belkıs hanımefendi, gözlüğünüzü banyoda bulduklarını bana söylemişlerdir. Kendisinin bana bildirirken yüzünün kızardığı bir başka gerçekten yola çıkarak anladım ki, gözlüğün unutkanlık ve acelecilik sebebiyle banyoda kaldığı aşikardır, zira sifon da çekilmemiştir. Netice itibariyle, pek tabii ki kıymetli gözlüğünüzü tarafınıza yollayacağım. (Omo kutusuyla göndermem daha yerinde olacaktır kanaatindeyim, diş macunu kutusunda gözlüğünüz kırılabilir, maazallah) Ancak, bahis açılmışken izninizle benim de küçük bir istirhamım olacak. Daha önce de defaten arz ettiğim ve tahmin ediyorum ki sizin de unutmuş olabileceğiniz gibi, 1985 senesinin Kasım ayında evinizde kalmış olan esvaplarımın tarafıma gönderilmesi, bu iki önemsiz ve fakat can sıkıcı tesadüfün aynı anda tatlıya bağlanmasına vesile olacaktır.

NOT: Kargo masrafları küçük bir detaydır, ehemmiyetsizdir, size bir sey olmasın. 
Muhabbetle Kucaklarım,

Orhan ERCAN
===================================================

Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 14.01.1988 
KONU: GÖZLÜK

Pek Muhterem Orhan ERCAN beyciğim, 
Dün göndermiş olduğunuz faks mesajınızı aldım, teşekkür ederim, teveccüh buyurmuşsunuz efendim. Esvaplarınızın size gönderilmemesindeki ihmalkarlığım affedilecek cinsten değildir. Faksınızı okurken bir kez daha utandığımı arz etmek isterim. Amma ve lakin, nur içinde yatsın, cebir müderrisimiz Edip beyin de söylediği gibi elmalarla armutların toplanmaması icap eder. Gözlüğün ehemmiyetiyle, bir kaç parça esvabın ehemmiyeti kıyaslanmamalıdır. Zira siz esvaplarınız olmadan da örtünebilirken, benim gözlüksüz, Yüce Mevlam dostlardan uzak eylesin, bir amadan farkım kalmamıştır. Gözlüğüm olmadan esvaplarınızın evin hangi köşesinde olduğunu bulabileceğim dahi şüphelidir. Mevzua pek iyi bildiğim aklıseliminizle bakacağınızdan eminim efendim.

NOT: Zevceniz hanımefendiye en derin hürmetlerimi iletiniz efendim, sifonu çektim lakin zannederim ki şamandırası bozuktu, çalışmadı. 
Sevgi ve muhabbetle kucaklarım.

Muharrem ENSARİ
===================================================

Sayın Muharrem ENSARİ dikkatlerine, İstanbul, 15.01.1988 
KONU: GÖZLÜK

Muharrem beyciğim, 
Faksınızı aldım, teşekkür ederim. Ne rahmetle hatırladığımız cebir müderrisimiz Edip beyin ne de cebrin mevzuumuzla bir alakası olduğu kanaatindeyim. Yok eğer mevzuumuz cebir ise, biz ne derdik unuttum, şimdiki talebelerin Fonksiyon tabir ettiği şeyi, nazarı dikkate alacak olursak, a.x=b.y+c misalinde olduğu gibi x'in değeri ilk evvela daha sonra da a,b ve c gibi değerlerle alakalıdır. Bu misalin ana fikri şudur: Ne ekersen onu biçersin. Yani siz doğru dürüst bir yolda iseniz, x de x'liğini bilir sizin gözlüğünüzü memnuniyetle gönderir idi.

NOT: Belkıs'ın da selamı var. 
Muhabbetle ellerinizi sıkarım,

Orhan ERCAN
===================================================

Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 16.01.1988 
KONU: GÖZLÜK

Orhan Bey, 
Faksınızı aldım. Muhtemelen eskiciden alınmış olan değersiz esvapların, bir ihtiyarın sıhhatiyle oynamak için alet ediliyor oluşunu ibretle takip ediyorum. Gözlüğümü gergevesiyle beraber (stafilodur) acilen tarafıma göndermenizi aksi halde dalağınızla cima etmek mecburiyetinde kalacağımı bin netice arz ederim.

NOT: Belkıs Hanıma bir şey olmasın. 
Hışımla ellerinizi sıkarım.

Muharrem ENSARİ
===================================================

Sayın Muharrem ENSARİ dikkatlerine, İstanbul, 17.01.1988 
KONU: GÖZLÜK

Muharrem, 
Faksını aldım. Hoşt köpek. Mevzuu daha fazla dallandırıp budaklandırmanın alemi yok. Ne kaa ekmek, o kaa köfte. Gönder esvapları al gözlüğü.

NOT: Bu işe Belkıs'ı karıştırma.

Allah Belanı versin.

Orhan ERCAN
===================================================

Sayın Orhan ERCAN dikkatlerine, Ankara, 18.01.1988 
KONU: GÖZLÜK

Orhan Öküzü, 
Küstah faksını aldım. Köpek senin babandır nur içinde yatsın, enik! Esvaplarını banyo sobasında yaktım. Gözlüğü, bedenindeki en münasip deliğe sok.

NOT: Belkıs'ın neler karıştırdığını bilebilseydin keşke. Afyon Vali Muavini Ekrem Beyi bir sor bakalım kendisine.

Helvanı yeriz inşallah.

Muharrem ENSARİ
===================================================

Sayın Muharrem ENSARİ dikkatlerine, İstanbul, 19.01.1988 
KONU: GÖZLÜK

Salak Muharrem, 
Gözlüğü sattım. Epeyi de para etti mübarek. İki kat yeni esvap aldım kendime. Benim bu işte karıdan gayrı bi ziyanım olmadı, bu yaştan sonra da karıyı neyleyim, kovdum orospuyu kurtuldum zaten, olan senin gözlüğe oldu.

NOT: O Ekrem itini görürsen söyle, onunla görülecek hesabım var. 
Tez vakitte geberesin.

Orhan ERCAN

Esat Silsüpür'e teşekkürler.

sonuc danismanlik logo en1090 logo kaynak boya kontrol logo gelisim testi logo risk analizi logo

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

Sonuç Danışmanlık

Çelik Yapılar, Kaynaklı İmalat, CE Markalama ve Kalite Sistemleri Danışmanlığı

EN 1090 Standardı, Çelik Yapılarda CE Markalama Bilgilendirme ve Danışmanlık

Kaynak Boya Kontrol

Endüstriyel Kaynak ve Boya Kontrol Hizmetleri

Gelişim Testleri Sistemi

0-6 yaş çocukların gelişim testleri değerlendirme ve raporlama programı

Risk Analizi Ankara

Risk analizi, acil durum planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

www.sonucdanismanlik.com

www.en1090-2.org

www.en1090belgelendirme.com

www.en1090certification.com

www.wpsturkiye.com

www.wpsturkey.com

www.kaynakboyakontrol.com

www.weldingpaintinspector.com

www.kaynakkontrol.com

www.boyakontrol.com

www.kaynakboyainspector.com

www.paintweldinginspector.com

www.gelisimtesti.com

www.denver-ii.com

www.agtetesti.com

www.metropolitantesti.com

www.pedagogankara.com

www.riskanaliziankara.com

www.ankaraortaksaglikguvenlik.com

www.ankarariskanalizi.com

www.ankaraisguvenligi.org

Mail Bülten

Mail bülteni görüntüleyin:

Mail Bülten

Sürekli bülten almak için:

Şimdi Kayıt Ol