• ilker@ilkerergun.com.tr
  • 0537 744 77 94

EN 1090 Eğitimi

1090 egitim tanitim

EN 1090 Danışmanlığı

en1090 danismanlik tanitim

ISO 3834 Danışmanlığı

iso 3834 danismanlik tanitim

Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

kaynakli imalat danismanlik tanitim

EN 1090 Standardına Atıf Yapan Standart ve Yönetmelikler

İlk çalışmaları 1980’li yıllarda Alman Standardı olarak yapılan EN 1090 standardı, zaman içinde Avrupa birliği gereklilikleri göz önüne alınarak EN standardı olarak revize edilmiştir. Avrupa Ekonomik Alanı için Avrupa’ya uygunluk anlamında CE markasının kullanımı ile birlikte de birçok ürün standardı revize edilmiştir.

CE markalaması amacı ile uyumlaştırılan standartlardan birisi de EN 1090 standardıdır. Öncesinde sadece çekil ve alüminyum olarak iki bölümden oluşan standart, harmonizasyon süreci ile 3 bölüme çıkartılmış, ilk bölüm Uygunluk Değerlendirme Gerekleri olarak yayınlanmıştır. Diğer iki bölüm de ayrı ayrı çelik ve Alüminyum yapılar için teknik gerekler olarak revize edilmiştir.

EN1090 atif yapan standartlar

Uyum süreci boyunca birçok Avrupa Standardı da EN 1090 standardına atıflar yapmış, çeşitli yönetmelik ve tebliğlerde standardın kullanımı ile ilgili bilgiler verilmiştir.

305/2011/EU nolu Avrupa Yapı Malzemeleri Regülasyonu ve Türkiye’deki karşılığı 10 Temmuz 2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazetede son hali yayınlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” (305/2011/AB) ile tüm yapı malzemelerinin hangi sistemde CE markalaması yapılacağı, CE markalamanın esasları ve sorumluluklar belirlenmiştir.

Aynı yönetmeliğe bağlı “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ” ilk olarak 23.06.2004 tarihli 25501 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve süreç boyunca şimdiye kadar 19 kez yenilenmiştir. Bu tebliğ ile de kapsam dahilinde olan tüm ürünler, bu ürünlerin harmonize standartları ve hangi tarihten itibaren CE markalama zorunluluğu olduğu belirlenmiştir.

Bu tebliğe göre çelik ve alüminyum yapı malzemeleri ile ilgili harmonize standart “EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları”dır. Yine aynı tebliğ gereğince çelik ve alüminyum yapı malzemelerinde CE markalama 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yasal zorunluluktur.

Son zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve Türk Standartları Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalar ile yeni hazırlanan yönetmelik ve standartlarda da EN 1090 standardına atıflar yapılmaktadır. 4 Şubat 2016 tarihli 29614 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” ile 15.02.2016 tarihinde yayınlanan “TSE K 506 Arazi tipi güneş enerjisi santralleri için metal konstrüksiyonlar – Yapısal tasarım, üretim, muayene ve deney metotları” kriterleri bunlara örnektir.

 

sonuc danismanlik logo en1090 logo kaynak boya kontrol logo gelisim testi logo risk analizi logo

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

Sonuç Danışmanlık

Çelik Yapılar, Kaynaklı İmalat, CE Markalama ve Kalite Sistemleri Danışmanlığı

EN 1090 Standardı, Çelik Yapılarda CE Markalama Bilgilendirme ve Danışmanlık

Kaynak Boya Kontrol

Endüstriyel Kaynak ve Boya Kontrol Hizmetleri

Gelişim Testleri Sistemi

0-6 yaş çocukların gelişim testleri değerlendirme ve raporlama programı

Risk Analizi Ankara

Risk analizi, acil durum planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

www.sonucdanismanlik.com

www.en1090-2.org

www.en1090belgelendirme.com

www.en1090certification.com

www.wpsturkiye.com

www.wpsturkey.com

www.kaynakboyakontrol.com

www.weldingpaintinspector.com

www.kaynakkontrol.com

www.boyakontrol.com

www.kaynakboyainspector.com

www.paintweldinginspector.com

www.gelisimtesti.com

www.denver-ii.com

www.agtetesti.com

www.metropolitantesti.com

www.pedagogankara.com

www.riskanaliziankara.com

www.ankaraortaksaglikguvenlik.com

www.ankarariskanalizi.com

www.ankaraisguvenligi.org

Mail Bülten

Mail bülteni görüntüleyin:

Mail Bülten

Sürekli bülten almak için:

Şimdi Kayıt Ol