• ilker@ilkerergun.com.tr
  • 0537 744 77 94

EN 1090 Eğitimi

1090 egitim tanitim

EN 1090 Danışmanlığı

en1090 danismanlik tanitim

ISO 3834 Danışmanlığı

iso 3834 danismanlik tanitim

Kaynaklı İmalat Danışmanlığı

kaynakli imalat danismanlik tanitim

Akreditasyonun Önemi

Belgelendirme ya da denetimler bu konuda yeterliliği olan firmalar tarafından yapılır. Ancak bu yeterliğin ne olacağına dair standartlarda detaylı bilgi yoktur. Bazı konularda denetim firmalarının yetki ve sorumlulukları yasalarla belirlenmiştir.

akreditasyon onemi

Eğer tek bir müşteri için bir kontrol yapılacaksa, müşterinin güvendiği ve anlaştığı denetim firması yeterli olabilir. Ancak bu durumda yapılan iş sadece o müşteri için geçerli olacağından, diğer taraflar tarafından kabul görmeyebilir. Bu şekilde bağımsız çalışan birçok kontrol ve denetim firması vardır.

Belgelendirme gibi uzun süreli ve tüm müşteriler ile diğer taraflara karşı yapılan bir süreçte, alınan belgenin geçerliliğinin herkes tarafından kabul edilebilir olması gerekmektedir.

Akreditasyon kurumları genellikle devlete bağlı olduklarında güvenilirlikleri yüksektir. Ayrıca yapılan uluslar arası anlaşmalar ile tüm ülkelerde tanınırlıkları vardır. Bu nedenle bir akreditasyon firmasının onayladığı belgelendirme kuruluşu tüm dünyada geçerli belgelendirme yapabilir.

Akreditasyon kurumları, belgelendirme kuruluşlarının bağımsız, tarafsız, yetkin ve bilgili olduklarını onaylar. İlaveten deneyimli personel kullandıklarını, gerekli kayıtları tuttuklarını ve ilgili makamlar ile paylaştıklarını doğrular. Onaylarını belli bir süre için vererek de ara denetimler yaparlar.

Bir firma için çalıştığı konularda alacağı belge (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 gibi yönetim sistemi belgeleri yada ISO 3834, EN 1090 gibi imalat odaklı belgelendirmeler) tüm müşteriler ve yasalar karşısında geçerli olmalıdır. Bu geçerliliğin kanıtı da ancak uluslar arası tanınırlığı olan, akredite denetim kuruluşları tarafından belgelendirme yapmaktır.

 

sonuc danismanlik logo en1090 logo kaynak boya kontrol logo gelisim testi logo risk analizi logo

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

DanışmanMakinaMühendisiİlkerErgün

Sonuç Danışmanlık

Çelik Yapılar, Kaynaklı İmalat, CE Markalama ve Kalite Sistemleri Danışmanlığı

EN 1090 Standardı, Çelik Yapılarda CE Markalama Bilgilendirme ve Danışmanlık

Kaynak Boya Kontrol

Endüstriyel Kaynak ve Boya Kontrol Hizmetleri

Gelişim Testleri Sistemi

0-6 yaş çocukların gelişim testleri değerlendirme ve raporlama programı

Risk Analizi Ankara

Risk analizi, acil durum planı ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

www.sonucdanismanlik.com

www.en1090-2.org

www.en1090belgelendirme.com

www.en1090certification.com

www.wpsturkiye.com

www.wpsturkey.com

www.kaynakboyakontrol.com

www.weldingpaintinspector.com

www.kaynakkontrol.com

www.boyakontrol.com

www.kaynakboyainspector.com

www.paintweldinginspector.com

www.gelisimtesti.com

www.denver-ii.com

www.agtetesti.com

www.metropolitantesti.com

www.pedagogankara.com

www.riskanaliziankara.com

www.ankaraortaksaglikguvenlik.com

www.ankarariskanalizi.com

www.ankaraisguvenligi.org

Mail Bülten

Mail bülteni görüntüleyin:

Mail Bülten

Sürekli bülten almak için:

Şimdi Kayıt Ol